Γενειοπλαστική

Η γενειοπλαστική είναι μια επέμβαση, αν και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δημοφιλείς επεμβάσεις που ζητούνται στο ιατρείο ενός πλαστικού χειρουργού.

Aυξητική γενείου ή πωγωνοπλαστικη

Διορθώνει συγκεκριμένες ασυμμετρίες και δυσαρμονίες στο πρόσωπο, βελτιώνοντας αναπάντεχα την αισθητική του προσώπου. Αναφέρεται επίσης ως πωγωνοπλαστική, αυξητική γενείου, αυξητική στο πηγούνι.

Από τα άτομα, άνδρες και γυναίκες που προσέρχονται στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού ζητώντας βελτίωση της αισθητικής του προσώπου τους, αλλά χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται σε ασυμμετρία αναλογιών του προσώπου σε σχέση με το πηγούνι.

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, που η μύτη χρήζει αλλαγών, η ταυτόχρονη διόρθωση του γενείου δίνει εντυπωσιακή βελτίωση της αισθητικής της περιοχής, καθώς μύτη και πηγούνι είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους, συνδεδεμένα με συγκεκριμένες αναλογίες και γωνίες, που χαρακτηρίζουν την αρμονία ενός προσώπου.

Μέθοδοι γενειοπλαστικής

Οι μέθοδοι γενειοπλαστικής ταξινομούνται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες:

•   Ενθέματα από συνθετικά υλικά.

•   Ιστοί από το ίδιο το σώμα.

•   Ενέσιμα υλικά.

•   Προώθηση κάτω γνάθου

Η πιο χρησιμοποιούμενη μέθοδος πωγωνοπλαστικής είναι με τη χρήση ενθεμάτων.

Ενθέματα από συνθετικά υλικά

Φτιάχνονται συνήθως από σιλικόνη ή και από άλλα υλικά όπως Gore-Tex, SoftForm, Medpore (Porex), ενθέματα υδροξυαπατίτη και διάφορα άλλα. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να εξηγήσει ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του καθενός. Το ενδιαφερόμενο άτομο σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό θα αποφασίσει ποιο είναι το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αναλόγως των ιδιοτήτων του καθενός.

Αυτόλογα υλικά από τον ίδιο τον οργανισμό

Πολλοί διαφορετικοί ιστοί έχουν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αυτόλογου ενθέματος γενείου. Τέτοιοι ιστοί είναι τα οστά, οι χόνδροι, οι περιτονίες και το λίπος.

Ενέσιμα υλικά

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ενέσιμο υλικό για αυξητική γενείου είναι το υαλουρονικό, λόγω των πλεονεκτημάτων του. Και άλλα όμως υλικά, όπως το PMMA (Artecoll), ενέσιμος υδροξυαπατίτης (Radiesse), hydrogel, aquamid και διάφορα άλλα χρησιμοποιούνται για αύξηση στο γένειο.

Πως γίνεται η τοποθέτηση ενθεμάτων γενείου?

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων (κυρίως ενθέματα σιλικόνης και medpore (porex)) μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία. Το ένθεμα τοποθετείται πάνω στο οστό, έτσι ώστε να προωθήσει το δέρμα, το λίπος και τους μύες, σε μία νέα θέση η οποία είναι πιο προεξέχουσα από την αρχική.
Η τομή, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο του ενθέματος, είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και γίνεται μέσα στο στόμα ή κάτω από το πηγούνι στο δέρμα. Η τομή, είτε είναι εσωτερική ή εξωτερική γίνεται σε τέτοιο σημείο και με τέτοιο τρόπο που να είναι πρακτικά «αόρατη».

Η διαδικασία είναι σχετικά σύντομη, διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά και ολοκληρώνεται με τη συρραφή στο σημείο τομής.
Τις επόμενες ημέρες, υπάρχει οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή, το οποίο ξεκινά να απορροφάται μετά από περίπου 10-15 ημέρες.
Μετά την επέμβαση, συνήθως δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος
Τα ενθέματα με τον καιρό ενσωματώνονται στους ιστούς και το άτομο που τα έχει τα θεωρεί ως μέρος του οργανισμού του, χωρίς να αισθάνεται ότι έχει κάτι «ξένο» στο σημείο αυτό.
Τα ενθέματα σιλικόνης, μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα εάν το άτομο θέλει να τα βγάλει

Πωγωνοπλαστική με ενέσιμα υλικά

Ο πιο εύκολος και σύντομος τρόπος για να αυξηθεί το πηγούνι είναι τα ενέσιμα υλικά. Πρόκειται για μία μέθοδο χωρίς χειρουργείο (αυξητική στο πηγούνι χωρίς νυστέρι) και απαιτούνται περίπου 5 λεπτά, για να επιτευχθεί το τελικό του αποτέλεσμα.Το πιο χρησιμοποιούμενο υλικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το υαλουρονικό. Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι συνήθως πάνω από ένα χρόνο διότι τα ενέσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απορροφήσιμα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των ενέσιμων υλικών, εκτός από την ασφάλεια, το άμεσο αποτέλεσμα και το χαμηλό κόστος, είναι η δυνατότητα σταδιακής αύξησης του γενείου, αλλά και της γρήγορης διόρθωσής του αν δεν το αποτέλεσμα δεν είναι τελικώς της αρεσκείας μας. Επίσης, η αυξητική γενείου με ενέσιμα υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρώτη, δοκιμαστική μέθοδος κι εφόσον το αποτέλεσμα αρέσει, μπορεί να αποφασίσει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να προχωρήσει σε μία άλλη, πιο μόνιμη μέθοδο.

Η αυξητική γενείου είναι μία μέθοδος που χωρίς να είναι έντονα επεμβατική συνήθως δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αρμονία κι αισθητική του προσώπου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας, με εγγύηση ποιότητας. Προγραμματίστε μια εξατομικευμένη συμβουλευτική συνεδρία σήμερα.