Διαμόρφωση Γραμμών Σώματος

Tο σώμα είναι μία σειρά από στοιχεία και καμπύλες γραμμές, που συνδυαζόμενα μεταξύ τους δημιουργούν μία ενιαία εικόνα η οποία μπορεί να είναι αισθητικά αποδεκτή ή όχι.

Η έννοια του ωραίου είναι δύσκολο να οριστεί. Δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της ομορφιάς, αλλά αυτή ορίζεται από το τι θεωρεί ως ωραίο η πλειοψηφία του κόσμου σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί προσπαθώντας να ορίσουν το “ωραίο” με αντικειμενικά κριτήρια, ανέπτυξαν έναν κλάδο της ειδικότητας, ο οποίος ασχολείται με τον καθορισμό σαφών μετρήσεων στο σώμα ή και στο πρόσωπο οι οποίες είναι κοινές σε όλα τα άτομα που στην κοινωνία μας θεωρούνται ιδιαιτέρως εμφανίσιμα.

Ο Πλαστικός Χειρουργός έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το σώμα έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει όλα τα σωματομετρικά στοιχεία εκείνα που προσδίδουν την αρμονία.

Για τη βελτίωση των γραμμών του σώματος χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι. Η συχνότερη από αυτές είναι η γνωστή σε όλους μας λιποαναρρόφηση η οποία, αφαιρώντας τα τοπικά συσσωρευμένα λιποκύτταρα έχει τη δυνατότητα να εξομαλύνει επιφάνειες σε όλα τα σημεία του σώματος, όπου υπάρχει πρόβλημα τοπικού πάχους.

Η εμφύτευση λίπους  είναι μία άλλη μέθοδος πρόσθεσης όγκου εκεί όπου αυτός λείπει. Μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση και έτσι να αφαιρέσουμε μεν το λίπος από εκεί που περισσεύει και να το προσθέσουμε εκεί όπου λείπει. Το σώμα είναι μία σειρά από στοιχεία και καμπύλες γραμμές, που συνδυαζόμενα μεταξύ τους δημιουργούν μία ενιαία εικόνα η οποία μπορεί να είναι αισθητικά αποδεκτή ή όχι.

Η έννοια του ωραίου είναι δύσκολο να οριστεί. Δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της ομορφιάς, αλλά αυτή ορίζεται από το τι θεωρεί ως ωραίο η πλειοψηφία του κόσμου σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί προσπαθώντας να ορίσουν το “ωραίο” με αντικειμενικά κριτήρια, ανέπτυξαν έναν κλάδο της ειδικότητας, ο οποίος ασχολείται με τον καθορισμό σαφών μετρήσεων στο σώμα ή και στο πρόσωπο οι οποίες είναι κοινές σε όλα τα άτομα που στην κοινωνία μας θεωρούνται ιδιαιτέρως εμφανίσιμα.

Ο Πλαστικός Χειρουργός έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το σώμα έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει όλα τα σωματομετρικά στοιχεία εκείνα που προσδίδουν την αρμονία.
Για τη βελτίωση των γραμμών του σώματος χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι. Η συχνότερη από αυτές είναι η γνωστή σε όλους μας λιποαναρρόφηση η οποία, αφαιρώντας τα τοπικά συσσωρευμένα λιποκύτταρα έχει τη δυνατότητα να εξομαλύνει επιφάνειες σε όλα τα σημεία του σώματος, όπου υπάρχει πρόβλημα τοπικού πάχους.

Η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης αποτελεί έναν άλλο τρόπο πρόσθεσης όγκου εκεί όπου τον χρειαζόμαστε. Υπάρχουν ενθέματα σχεδόν για όλα τα σημεία
του σώματος όπως για παράδειγμα γλουτούς, κνήμες (γάμπες), βραχίονες ή ακόμη και τον θώρακα.
Η ανόρθωση μηρών βελτιώνει την χαλάρωση του δέρματος στην εσωτερική επιφάνεια των μηρών. Οι τομές γίνονται ακριβώς στο σημείο όπου το δέρμα κάνει πτυχή και επομένως δεν γίνονται αντιληπτές.

Η ανόρθωση γλουτών δίνει ένα αισθητικά καλύτερο σχήμα στους γλουτούς, οι οποίοι λόγω χαλάρωσης ή και από κατασκευής τους, είναι πτωτικοί.
Οι τομές μπορούν να γίνουν σε διαφορετικά σημεία που αποφασίζονται μετά από συζήτηση με το γιατρό.

Γενικότερα, σχεδόν όλα τα σημεία του σώματος μπορούν να διαμορφωθούν με διάφορες μεθόδους, επιλέγοντας πάντα την καταλληλότερη για κάθε περίσταση. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ εξειδικευμένες και δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε σαν ξεχωριστές κατηγορίες.

Το ίδιο μηχάνημα έχει τη δυνατότητα πιο ομοιογενούς διήθησης του τοπικού αναισθητικού και γενικότερα των υγρών που διαχέονται πριν τη λιποαναρρόφηση, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστη απώλεια αίματος και μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, όπως είναι τα αιματώματα.

Η παλμική λιποαναρρόφηση δεν έρχεται να καταργήσει την κλασσική λιποαναρρόφηση, πάνω στην οποία άλλωστε βασίζεται και η φιλοσοφία της. Πρόκειται όμως για μία εξέλιξη η οποία μας επιτρέπει λιγότερο χρόνο και ποσότητα αναισθησίας και μεγαλύτερη ακρίβεια χειρισμών, επομένως και καλύτερο αποτέλεσμα.

Σε άτομα όπου υπάρχει μεγάλη επιφάνεια λίπους, που πρέπει να αφαιρεθεί, μπορεί κανείς να συνδυάσει τη laser lipolysis με την παλμική λιποαναρρόφηση.

Οι δύο αυτές νέες μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν προσφέροντας στο ίδιο άτομο, στην ίδια διαδικασία, τα πλεονεκτήματα και των δύο. Κατά αυτό τον τρόπο τα πλεονεκτήματά τους αθροίζονται και πολλαπλασιάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας, με εγγύηση ποιότητας. Προγραμματίστε μια εξατομικευμένη συμβουλευτική συνεδρία σήμερα.