Αυξητική Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μία από τις πιο γνωστές επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής. Ταυτόχρονα είναι μία εκλεπτυσμένη επέμβαση, πολύ σημαντική για την αισθητική όλου του προσώπου.

Η μύτη αποτελεί κεντρικό σημείο στο πρόσωπο και ως εκ τούτου η διόρθωση της δίνει μία σημαντική αισθητική βελτίωση σε αυτό. Η επέμβαση ρινοπλαστικής αποσκοπεί στη διαμόρφωση του σκελετού της μύτης, σε ένα επιθυμητό αρμονικό αποτέλεσμα. Ο σκελετός της μύτης, που αποτελείται από οστά και χόνδρους, είναι αυτός που δίνει το τελικό σχήμα. Η όλη επέμβαση γίνεται μέσα στα ρουθούνια κι επομένως χωρίς ορατά σημάδια.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι περισσότερες ρινοπλαστικές ήταν αφαιρετικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να αφαιρέσουν τμήματα οστού ή χόνδρου, ώστε η μύτη αφενός να μικρύνει, αφετέρου να αποκτήσει ένα ωραίο σχήμα, δηλαδή μείωναν τον όγκο της μύτης. Αν παρατηρήσουμε καλά όμως, θα δούμε ότι  μία δύσμορφη μύτη, που συχνά είναι μία γαμψή μύτη, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι και μεγάλη. Υπάρχουν δύσμορφες μύτες οι οποίες έχουν μικρό όγκο, σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο.

Η τάση, μέχρι πρόσφατα, ήταν να αφαιρείται το δύσμορφο μέρος της μύτης. Αυτό όμως, έστω και αν έδινε ένα ωραίο σχήμα στη μύτη, σήμαινε μία περεταίρω μείωση του όγκου της, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα επιθυμητό. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η αυξητική ρινοπλαστική.

Για παράδειγμα μία γαμψή μύτη μπορεί να αποκτήσει ένα καλό σχήμα, όχι αφαιρώντας τα δύσμορφα σημεία της, αλλά προσθέτοντας έτσι ώστε να γίνει πιο ευθεία.

Το είδος αυτό επέμβασης είναι πολύ πιο δύσκολο από την μειωτική ρινοπλαστική και προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από τον Πλαστικό Χειρουργό. Η αύξηση γίνεται με χρήση χόνδρων ή ακόμα και συνθετικών υλικών. Βέβαια τα συνθετικά υλικά είναι η τελευταία λύση, διότι έχουν αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών. Ο χόνδρος αντίθετα του ιδίου του ατόμου είναι ένα υλικό εύπλαστο, χωρίς τάσεις απόρριψης. Το χόνδρο αυτόν μπορεί να τον πάρει κανείς ή από το διάφραγμα του ιδίου του ατόμου (που είναι και το προτιμότερο), ή από το αυτί, ή ακόμα και από το στέρνο. Η χρήση οστών έχει εγκαταλειφθεί λόγω του ότι αυτά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα συνήθως απορροφώνται από τον οργανισμό και χαλάει το αποτέλεσμα.

Οι χόνδροι,αφού παρθούν, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τοποθετούνται με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τον καινούριο σκελετό της μύτης. Πρόκειται για την ίδια λογική που υπάρχει όταν κατασκευάζουμε ένα σπίτι, δηλαδή πρώτα κατασκευάζουμε το σκελετό του σπιτιού, που είναι αυτός ο οποίος θα στηρίξει και ολόκληρο το οικοδόμημα. Το ρόλο του “μπετόν” στη συγκεκριμένη περίπτωση τον αναλαμβάνουν οι χόνδροι.

Αυξητική ρινοπλαστική χρειάζεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν μία μύτη είναι δύσμορφη, αλλά ταυτόχρονα και μικρή

2. Όταν έχει προηγηθεί ρινοπλαστική, η οποία έχει μειώσει υπερβολικά το μέγεθος της μύτης

3. Μετά από τραυματισμούς στη μύτη που μπορούν να συμβούν σε ατυχήματα ή σε διάφορα αθλήματα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αυξητική ρινοπλαστική θα δώσει τη λύση. Επίσης δίνει τη λύση σε ένα άλλο πρόβλημα, αυτό που ο κόσμος περιγράφει με την πρόταση: ” όλες οι μύτες μετά από ρινοπλαστική είναι ίδιες”. Το σωστό είναι μετά από ρινοπλαστική να μην είναι όλες οι μύτες ίδιες, γιατί δεν είναι όλα τα πρόσωπα ίδια. Γι’ αυτό το λόγο η κάθε επέμβαση θα πρέπει να εξατο-μικεύεται.

Η ρινοπλαστική σε κάθε άτομο θα πρέπει να είναι και μια διαφορετική επέμβαση. Μόνο τότε θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στην αισθητική και ειδικότερα στο πρόσωπο του κάθε ατόμου.

Χωρίς χειρουργείο

Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί κανείς να βελτιώσει το σχήμα της μύτης χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση. Η μέθοδος γίνεται με ενέσιμα υλικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αύξηση της μύτης, αλλά πρόκειται για ένα πολύ μικρό βαθμό αύξησης.

Αντί να μειώσουμε τα δύσμορφα στοιχεία της μύτης που προεξέχουν, μπορούμε με τη χρήση ενέσιμων υλικών να αυξήσουμε τα διπλανά τους, έτσι ώστε να έρθουν σε ένα ομαλό επίπεδο.

Η μέθοδος αυτή είναι πάρα πολύ απλή, γίνεται σε πέντε λεπτά, δεν απαιτεί χειρουργείο και έχει χαμηλό κόστος. Το μειονέκτημα είναι ότι αφορά σε πολύ συγκεκριμένο τύπο διόρθωσης και ότι κατά καιρούς μπορεί να χρειάζεται λίγο συμπλήρωμα από το υλικό. Η απλότητα όμως της διαδικασίας είναι τόσο μεγάλη, που τα άτομα που είναι κατάλληλα γι’ αυτήν τη διαδικασία, την προτιμούν.

Κλείνοντας αναφέρουμε ότι η αυξητική ρινοπλαστική, παρόλο που είναι σχε-τικά πρόσφατη μέθοδος, έχει γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη και έχει περεταίρω βελτιώσει την αισθητική των επεμβάσεων αυτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας, με εγγύηση ποιότητας. Προγραμματίστε μια εξατομικευμένη συμβουλευτική συνεδρία σήμερα.